Данни за фактура, седалище, адрес на управление, адрес за доставки.

ИНДУСТРИАЛНА ХИМИЯ ЕООД
2137 с.Долно Камарци,
общ.Горна Малина, обл.Софийска, Бивш стопански двор
М.О.Л. и Получил: Станислав Димитров Иванов

ЕИК № 131179972
ДДС/VAT № BG 131179972

GPS: N – 42°43’06,1“ / E – 23°51’13,8“

Моб.: 088 / 7592190,088 / 7317628
Тел.: 071503/266, 417
Факс:071503/796, 798

IBAN: BG16UNCR76301075922012
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Клон „Света Неделя”
гр.София, пл.”Св.Неделя” 7