Контакти – управител

GPS: N - 42°43'06,1'' / E - 23°51'13,8''

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА - КОНТАКТИ - УПРАВИТЕЛ: Станислав Иванов

  • 2137 с.Долно Камарци, общ.Горна Малина, обл.Софийска, GPS: N - 42°43'06,1'' / E - 23°51'13,8''
  • +359 88 7592190
  • info@himia.bg
Форма за контакти