„….. ДОВЕРЯРВАЙТЕ СЕ САМО НА ЛЕГИТИМНИ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЗАЩОТО, ТОВА СА ИСТИНСКИТЕ, РЕАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ В СТРАНАТА ….. И ЩЕ ЖИВЕЕМ ПО-ДОБРЕ В БЪЛГАРИЯ …..“