КУПИ ОНЛАЙН

ГОРДЪН

Алкален обезмаслител, подходящ за измиване на замърсявания от натурални и минерални масла, двигатели и др.
Състав: Алкален хидроксид, нейоногенни ПАВ, ЕДТА-4-натриева сол;
Начин на употреба: *до 1:20 с вода – наболизатор или при потапяне;
Технически данни: Външен вид: течност; мирис: специфичен; плътност:1,31; свободна алкалност – 23 %.
Предупреждения за опасност: корозивно действащ, причинява силни изгаряния
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания: Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка. Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места.
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка: ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 12 кг.; / ПЕ туба 6 кг. – само при поръчка на едро /; 
SDS: SDS_Гордън GHS-CLP