КУПИ ОНЛАЙН

ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНА ВОДА

Деминерализирана вода.
Съдържание: Деминерализирана вода.
Сфери на приложение: За доливане в акумулатори и охлаждащи системи.
За битови електроуреди: ютии,парочистачки.
За разреждане на различни концентрати на водна основа.
Начин на употреба:
Технически данни: Външен вид: безцветна прозрачна течност; мирис: няма;
Съвети за безопастност:
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Други указания: Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Съхранение при нормални условия. Срок на годност 36 м.
Опаковка: ПЕТ бутилка -1 л. и 5 л.