КУПИ ОНЛАЙН

СУПЕР ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Антистатичен, алкален препарат за измиване на двигатели и силно омаслени части
Състав: Алкален хидроксид>5%, амфотерен и нейоногенни ПАВ, фосфонат ,ЕДТА-4 натриева сол,антикорозионни съставки.
Начин на употреба: *до 1:20 с вода – наболизатор или при потапяне;
Технически данни: Външен вид: течност; мирис: специфичен; плътност:1,16;
свободна алкалност-7%.
Предупреждения за опасност: корозивно действащ, причинява силни изгаряния
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Други указания: Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка. Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места.
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка: ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 6 кг.; ПЕ туба 12 кг.;ПЕ туба 12 кг.
SDS: SDS Супер обезмаслител GHS-CLP