КУПИ ОНЛАЙН

ЛУБРИФОРТНЕО-12

Лубрикант в ХВП за смазване на пластмасови и метални конвейри, транспортиращи стъклени бутилки, алуминиеви опаковки, PET и картонени опаковки.
Състав: Синтетичен лубрикант
Свойства и предимства: 1. Не уврежда неръждаема стомана, алуминий, стъкло. Също така не уврежда и пластмаса (PET, PE, PP, PC, PA и др.). Не въздейства също на каучуци( Buna, NBR, SBR, EPT).
2. Има много добри почистващи качества.
3. Не зависи от твърдостта и температурата на водата.
4. Има 280 ppm COD.
5. Слабо пенлив продукт.
6. Ниска работна концентрация и висока икономичност.
Начин на употреба: Продуктът се ползва в концентрация 0,1÷0,3%.
Срокът на употреба на приготвен разтвор е 72 часа, съхранен при температура 15°C. Разтворът трябва да е бистър.
Технически данни: Външен вид : Бистра, безцветна до жълтеникава течност
плътност(20 ΟC) : 1,0 g/cm3
pH (conc. 20 ΟC) : 5,0÷5,5
съхранение : 0÷40 ΟC
Разтворимост : Разтваря се при 20 ΟC във вода във всякакви съотношения
Предупреждения за опасност: H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H372 Причинява увреждане на органите.
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Опаковка: Туба 22 кг.
SDS:  SDS_Lubrifortneo-12_BG(1)