КАУЧУКОПРОИЗВОДСТВО / Антиадхезиви, консумативи

БИОЛОГИЧНИ РЪКАВИЦИ
Предпазващ ръцете гел при работа с бои, лепила, сажди, масла и др. Неприложим при работа с водни разтвори на киселини, основи и др.
СУПЕР ЗВЕЗДА
Лукс каша за миене на ръце, загорели съдове, котлони, фаянс и др.