ПРОДУКТИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА / Биологични ръкавици

БИОЛОГИЧНИ РЪКАВИЦИ
Предпазващ ръцете гел при работа с бои, лепила, сажди, масла и др. Неприложим при работа с водни разтвори на киселини, основи и др.