ХВП и ХОРЕКА *** Биоциди-Дезинфектанти *** консултант–0888644166–Поли Иванова; E-mail: cgs@himia.bg

ХЕНДИСЕПТ
Алкохолен дезинфектант за ръце и повърхности. Без изплакване. Разрешение на МЗ № 1630-2/10.06.2015 г.
АЛКАЛИЧАС
Течен, алкален, пенообразуващ, почистващ и дезинфекциращ препарат. Активно вещество - четвъртични амониеви съединения, бензил -С12-16-алкилдиметил, хлориди - 1.0 g / l00 g (1.0%) За професионална употреба!Премахва мазнини и белтъци.Широкоспектърен дезинфектант. Разрешение на МЗ № 1701-2/24.06.2015 г.
ХИПОСЕПТ
Комбиниран - почистващ и дезинфекциращ препарат. Съдържа активен хлор! Алкален, пенообразуващ препарат. Премахва мазнини и белтъци. Широкоспектърен дезинфектант.Разрешение на МЗ № 1624-2/06.08.2015 г.
ХИПО
Комбиниран - почистващ и дезинфекциращ препарат за CIP метод. Съдържа активен хлор! Алкален, непенлив препарат. Премахва мазнини и белтъци. Широкоспектърен дезинфектант. Разрешение на МЗ № 1625-2/06.08.2015 г.
СЕПТИЧАС
Течен, слабо алкален, пенлив почистващ и дезинфекциращ препарат, подходящ и за алуминий. Активно вещество - Четвъртични амониеви съединения, бензил -C12-16-алкилдиметил, хлориди – 10.0 g / l00 g (10.0%) За професионална употреба! Разрешение на МЗ № 1702-2/24.06.2015 г.
АЦЕТОКС
Киселинен дезинфекциращ препарат. Без ПАВ. Подходящ за CIP метод. Съдържа пероцетна киселина и активен кислород. Разрешение на МЗ №1909-1/01.04.2016