АВТОКОЗМЕТИКА / Премахване на консервационна смазка и асфалт

ПАРАФИН РИМУВЪР
Премахва консервационна смазка, парафин, асфалт.