АВТОКОЗМЕТИКА / Препарати за автомивки на самообслужване

МОНК
Ниско вискозен, средно пенлив концентрат за безконтактно измиване на автомобили.
АТРЕКСОЛ
Средно вискозен и пенлив концентрат за безконтактно измиване.
МОНК – RM
Ниско вискозен, силно пенлив концентрат за безконтактно измиване.