ХВП и ХОРЕКА ***** Съдържащи активен кислород ***** консултант – 0888644166 – Поли Иванова; E-mail: cgs@himia.bg

АЦЕТОКС
Киселинен дезинфекциращ препарат. Без ПАВ. Подходящ за CIP метод. Съдържа пероцетна киселина и активен кислород. Разрешение на МЗ №1909-1/01.04.2016