ХВП и ХОРЕКА *** Съдържащи ЧАС-четвъртични амониеви съединения-бензалкониев хлорид ***консултант – 0888644166 – Поли Иванова: E-mail: cgs@himia.bg

ТЕЧЕН САПУН ЗА РЪЦЕ
Без аромат и оцветител. Съдържа антибактериална съставка - Четвъртични Аамониеви Съединения.
АЛКАЛИЧАС
Течен, алкален, пенообразуващ, почистващ и дезинфекциращ препарат. Активно вещество - четвъртични амониеви съединения, бензил -С12-16-алкилдиметил, хлориди - 1.0 g / l00 g (1.0%) За професионална употреба!Премахва мазнини и белтъци.Широкоспектърен дезинфектант. Разрешение на МЗ № 1701-2/24.06.2015 г.
СЕПТИЧАС
Течен, слабо алкален, пенлив почистващ и дезинфекциращ препарат, подходящ и за алуминий. Активно вещество - Четвъртични амониеви съединения, бензил -C12-16-алкилдиметил, хлориди – 10.0 g / l00 g (10.0%) За професионална употреба! Разрешение на МЗ № 1702-2/24.06.2015 г.